Lezingen

Overzicht van lezingen bij de Bibliotheek Schiedam.

Leeskring Nederlandse Klassiekers

Nieuwe reeks op de zaterdagmiddag

Vanaf januari geeft Neerlandicus Hans Overheul elke derde zaterdag van de maand een lezing over een klassieker.