Educatief aanbod

De Bibliotheek Schiedam heeft een aanbod voor de voor- en vroegschoolse educatie, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Elk jaar wordt hierin uitgebreid aandacht besteed aan leesplezier, jeugdliteratuur, efficiënt zoekgedrag en goede informatieverwerking. Verder biedt de Bibliotheek Schiedam ondersteunende diensten, zoals themacollecties voor alle doelgroepen.

Bezoek ook de website van de afdeling Educatie: debibliotheekschiedam.nl/educatie