Schiedam krijgt eigen Taalhuis

Foto van de opening van het taalsymposium S'taal

Schiedam bundelt krachten

Op dinsdag 19 juni 2018 organiseerde de Taalcoöperatie de eerste editie van S`taal,

een symposium over de aanpak van laaggeletterdheid in de stad. Ruim 90 professionals, (taal)vrijwilligers en ervaringsdeskundigen ontmoetten elkaar in het Wennekerpand om te bouwen aan een sterk netwerk en samen plannen te maken voor de toekomst.

S`taal werd georganiseerd door de Taalcoöperatie in samenwerking met de Bibliotheek Schiedam en de Kleine Ambassade. Onder leiding van dagvoorzitter Jarle Lourens lieten de deelnemers zich onderdompelen in een vol programma dat goed liet zien dat de uitdagingen van laaggeletterdheid alle sociale domeinen raken.

Na een plenair-gedeelte met sprekers afkomstig van onder andere Zorggroep ZEL, Irado, Vluchtelingenwerk en Stichting Lezen & Schrijven gingen de aanwezigen tijdens twee workshoprondes aan de slag. Ze kregen de kans om zich te laten inspireren, hun netwerk te vergroten en hun ideeën over en ervaringen met de aanpak van laaggeletterdheid te delen. Een aanpak die goed werd ontvangen en heeft geleid tot een vruchtbare bodem voor verdere samenwerking.

Samenwerkingsovereenkomst met Stichting Aanzet

Tijdens het symposium is de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting Aanzet en de Bibliotheek Schiedam ondertekend. Stichting Aanzet voert de VoorleesExpress uit in opdracht van de gemeente Schiedam en werkt daarbij nauw samen met de Bibliotheek Schiedam. De Schiedamse VoorleesExpress zorg ervoor dat kinderen met een (dreigende) taalachterstand extra aandacht krijgen. Gedurende 20 weken komt een vrijwillige voorlezer bij hen thuis om voor te lezen. Samen met ouders wordt er naar gestreefd dat taal- en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

Opbrengsten in de stad

De eerste vervolgstap is al gezet in Schiedam: een dag later, tijdens de bespreking en de vaststelling van de zomernota 2018 is de motie intensivering aanpak laaggeletterdheid met brede instemming aangenomen. Hiermee komt de aanpak laaggeletterdheid hoog op de agenda te staan en zal er een verdere impuls gegeven worden aan het opstellen van een integrale aanpak laaggeletterdheid.

Eén van de hoogtepunten van de middag was de lancering van een Schiedams Taalhuis. Onder de naam S`taal wordt een fysieke en digitale omgeving gestart waar binnenkort alle Schiedammers die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen terechtkunnen voor ondersteuning.

1 op de 5 Schiedammers is laaggeletterd, dat is meer dan 16% van de Schiedamse bevolking. Laaggeletterdheid houdt in dat mensen moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen. Door het ontbreken van deze basisvaardigheden hebben zij een grotere kans om niet goed mee te kunnen komen in de maatschappij. Dit heeft zowel voor het individu als de maatschappij nadelige gevolgen. Daarom is het van groot belang dat we met zoveel mogelijk (maatschappelijke) partijen in Schiedam samenwerken aan het bevorderen van de geletterdheid.

Media:

Populairste diensten

 • Wifi

  Gratis draadloos internet
  In de Bibliotheek Schiedam kun je gratis gebruik maken van draadloos internet tijdens de openingstijden.
 • Huisregels

  In de bibliotheek en gebruik pc's
  De Bibliotheek Bibliotheek hanteert huisregels voor het bibliotheekbezoek en gebruik van de pc's en internet.
 • Muziekweb

  De grootste muziekcollectie van Europa.
  Als lid van de Bibliotheek Schiedam kunt u muziek uit de collectie van Muziekweb bestellen.